OSOITE

Hoitokeskus Neliapila
Martinkatu 3
20810 Turku
KATUTASOSSA

LymphaTouch

MitenLymphaTouch® toimii?
LymphaTouch-hoitovaikutusperustuupaine-eronsynnyttämäänalipainetilaankudoksessa.Lymfanestevirtaakorkeammastapainetilastakohtialempaapainetilaa.Samallaihojaihonalaisetkudoksetvenyvätalipaineenaiheuttamanimunjohdosta.Kudoksenvenyminenavaalymfatiehyeitä,mikäsaaaikaanimunesteenvirtaamisensoluvälitilastaimusuoniin.Imusuonienseinämienvenyminenaktivoilymfakierronluonnollistapumppaustoimintaakiihdyttäenlymfanesteidenpoistumistaelimistöstäjaväentääturvotusta.Alipainehoidontiedetäänmyösvilkastuttavanaineenvaihduntaasekäkiihdyttävänverenkierto

Suomalainen alipainehoitomenetelmä kehon hyväksi

LymphaTouch on patentoitu, Suomessa kehitetty alipaineeseen perustuva hoitomenetelmä. 
Erityisen hyviä hoitotuloksia on saavutettu leikkausten ja traumojen jälkeisen turvotuksen hoidossa sekä fibroosin ja arpien käsittelyssä.
Urheiluvammojen paraneminen on LymphaTouch-hoidon ansiosta nopeampaa ja tehokkaampaa.

Miten LymphaTouch® toimii?

LymphaTouch-hoitovaikutus perustuu paine-eron synnyttämään alipainetilaan kudoksessa. Lymfaneste virtaa korkeammasta painetilasta kohti alempaa painetilaa. Samalla iho ja ihonalaiset kudokset venyvät alipaineen aiheuttaman imun johdosta. Kudoksen venyminen avaa lymfatiehyeitä, mikä saa aikaan imunesteen virtaamisen soluvälitilasta imusuoniin. Imusuonien seinämien venyminen aktivoi lymfakierron luonnollista pumppaustoimintaa kiihdyttäen lymfanesteiden poistumista elimistöstä ja vähentää turvotusta. Alipainehoidon tiedetään myös vilkastuttavan aineenvaihduntaa sekä kiihdyttävän verenkiertoa.
www.healthylifedevices.com