OSOITE

Hoitokeskus Neliapila
Martinkatu 3
20810 Turku
KATUTASOSSA

Asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Osteopaatti Hannaleena Risku-Kauppila

Martinkatu 3 L 44

20810 Turku

040 5811470

hannaleena@hoitokeskusneliapila.fi

Yhteyshenkilö

Hannaleena Risku-Kauppila

Rekisterin nimi

Osteopaatti Hannaleena Risku-Kauppilan yhdistetty asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi.

Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

- Laki ja asetus tervyedenhuollon ammattihenkilöistä,

- laki potilaan asemasta ja oikeuksista,

- terveydenhuoltolaki,

- sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista

Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Jos asiakkaasta ei ole kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja kirjaamisen jälkeen 12 vuotta. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa yös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Asiakas- ja potilasrekisteri manuaalista rekisteriä säilytetään Hoitokeskus Neliapilan lukituissa tiloissa ja henkilökunnan valvonnassa.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain Osteopaatti Hannaleena Risku-Kauppilalla. Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee on rajoitettu palveluntarjoajan toimesta.

Rekisteriseloste päivitetty 25.5.2018